pengunjung

Artikel Tentang Dunia Spiritual Metafisika Alam Ghaib

Mantra - Mantra , Rapalan , Amalan Ilmu kesaktian, Kharomah , Jimat , TenagaDalam dan segala hal tentang dunia mistis

Tanggal Posting : Minggu, 23 Pebruari 2014

"Ingsun dhuwe kembang saka sabrang, Arane kembang pulutan, dak pulutake atine si jabang bayi.....(Sebutkan Sasaran)....teko welas Asih andeleng badan sliraku, ya aku si tunjung putih, Maniking sitaresmi kang dadi pupujarina"

Caranya:
Mantra Amalan Ajian Rapalan PELET Pengasihan dibaca setiap tengah.........

Tanggal Posting : Minggu, 23 Pebruari 2014

"Amatek saka surya kumara, bukiyadi angambah jagad walikan, langgeng lan lenanung owah,dating suci ing sahudaya, ratuning sadatulah, ingsun lanang sejati, kang tan pasah sakehing tumumpang, ampang ngalumprukkadi tibaning kapuk, yahu jabardas, bar tan tedhas ing keris lan sakehing gegaman kabeh"

Tanggal Posting : Minggu, 23 Pebruari 2014

"Lungguhku imbar, payungku imbar, wong sajagad kabeh kang sumedya ala marang aku, nyawane kari sadhepa, sa’asta, sakilan. Wong kang sengit marang aku, cupeten angen-angene, sandhang pangane lan sabarang niate kabeh, pet cupet karsaning Gusti"

Cara:
Mantra Amalan Ajian Rapalan.........

Tanggal Posting : Minggu, 23 Pebruari 2014

"Ingsun muja pepujaningsun, sarining Bumi, sarining bayu, sarining angin, ingsun bacut dadi salira tunggal, amora kumandhang swaraningsun, manjiwa cahyaningsun, dadia paningalingsun, lepas pengandaningsun,rame wicaraningsun, ya ingsun manungsa sejati, rep sirep tan ana wani maringsun"

Fungsi: agar lolos CPNC, lolos masuk.........

Tanggal Posting : Minggu, 23 Pebruari 2014

"Dhanyang Merkayang Lanang Wadon Ingkang Mbaurekso ing ndeso iki, rewang rewangono anggonku main, Ojo nganti kalah, Sukur bage sawise banjur tumenggo ing angkasa"

Cara : bakar dupa hio 3 biji kemudian baca mantra 3X menghadap ke arah tempat keramat desa.........


Halaman prev 1 2 3 next


 
Copyright 2014 galeribendaghaib.com All Right Reserved
Web Development by Jasa Website